Bedrijfsgegevens

Werknemer:

%
en bedrag
betaald aan

Brutoloon:

Vergoeding/toeslagen:

Omschrijving Bedrag Periode